Promocja Każdy worek ma znaczenie

Kup SY Talisman i zyskaj
zwrot na konto
lub Punkty Agriclub
już za zakup nawet jednego worka!

Zasady promocji:

 1. Kup promocyjną odmianę kukurydzy
  SY Talisman (01.03-31.05.2021)
 2. Zarejestruj swój zakup
  wypełnij formularz (08.03-31.05.2021)
 3. Załącz fakturę
  Maksymalny premiowany zakup to 15 j.s.
  Sumujemy zakupy z kilku faktur w ramach jednego zgłoszenia
 4. Wybierz nagrodę
  Zwrot gotówki lub Punkty Agriclub
  (w ciągu 7 dni trafi na Twoje konto)

Zakupy: od 01.03. do 31.05.2021
Rejestracja: od 8.03. do 31.05.2021
Produkt promocyjny: SY Talisman

SY Talisman

Szczegółowe zasady Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji


Zakup większej ilości jednostek siewnych odmiany kukurydzy Syngenta SY Talisman to bardziej korzystny przelicznik i wyższa kwota zwrotu na Twoje konto.

Przelicznik:

1 j.s. SY Talisman = 20 zł zwrotu przy zakupie do 9 j.s. włącznie
lub
1 j.s. SY Talisman = 25 zł zwrotu przy zakupie od 10 do 15 j.s

Maksymalny premiowany zakup to 15 j.s.


Punkty Agriclub są cenne, ponieważ można wymienić je na wartościowe nagrody! Wybór punktów Agriclub to dostęp do pełnego prezentów katalogu. Sam zdecyduj co otrzymasz!

Przelicznik:

1 j.s. SY Talisman = 660 pkt Agriclub przy zakupie do 9 j.s. włącznie
lub
1 j.s. SY Talisman = 825 pkt Agriclub przy zakupie od 10 do 15 j.s.

Maksymalny premiowany zakup to 15 j.s.

Rejestracja

Formularz rejestracyjny do promocji „ZASIEJ Z SYNGENTA – SY Talisman”

Jako uczestnik i członek Agriclub Syngenta
przejdziesz szybciej ścieżkę zgłoszenia do promocji „ZASIEJ Z SYNGENTA – SY Talisman”.

Formularz rejestracyjny do promocji „ZASIEJ Z SYNGENTA – SY Talisman”

Wypełnij poniższy formularz, upewnij się, że uzupełnione zostały pola wymagane, oznaczone gwiazdką, a następnie prześlij formularz klikając przycisk „Zarejestruj się w promocji”.

(w przypadku, gdy do Promocji zgłasza się osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne)
(w przypadku, gdy do Promocji zgłasza się podmiot niebędący gospodarstwem rolnym)
Prosimy o wpisanie we właściwych polach obszaru danych upraw w Państwa gospodarstwie wpisując ilość w ha.
Akceptowane są pliki w formacie jpg, png i pdf. Do maks. 8 MB.

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com ...czytaj dalej

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com, lub bezpośrednio ze Spółką pod numerem telefonu Infolinii: 223260601.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w akcjach promocyjnych, w wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii oraz w celu marketingowym, polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, działaniach analitycznych umożliwiających optymalizację prowadzonej działalności, a w związku z Twoją dobrowolną zgodą - również za pomocą komunikatów marketingowych kierowanych na adres e-mail lub numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne i nie musisz wypełniać formularza ankiety ani udostępniać swoich danych osobowych, w tym wyrażać zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na e-mail lub numer telefonu zgodnie z regulaminem Akcji Promocyjnej, ale nie podanie ww. danych lub brak powyższej zgody zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej będzie równoznaczny z niemożliwością uczestnictwa w Akcji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz art. 6 ust. 1 lit. f. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest organizacja akcji promocyjnych, realizacja wewnętrznych celów administracyjnych grupy Syngenta oraz prowadzenie marketingu własnych towarów, badanie opinii oraz działania analityczne umożliwiające optymalizację prowadzonej działalności.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail oraz numer telefonu lub w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Twój numer telefonu podstawą prawną dla tychże działań jest art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą: agencje marketingowe zajmujące się przygotowywaniem, i wysyłką materiałów marketingowych, podmioty dostarczające materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta, podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla administratora i pozostałych odbiorców danych oraz oferujące wsparcie IT, agencje call center oraz spółki księgowe prowadzące rozliczenia podatkowe, podmioty oferujące wsparcie czynności administracyjno-biurowych. Odbiorcą danych osobowych będzie także Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel, oraz podmioty zajmujące się dla ww. spółki świadczeniem usług w postaci: hostingu danych, wsparcia technicznego systemów informatycznych, rozliczeń księgowo-podatkowych.

Twoje dane osobowe będą przekazywane do Szwajcarii, w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie). W takich przypadkach dane przekazywane są do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (np. USA), a w przypadku braku jego stwierdzenia (np. Indie), zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili mają Państwo możliwość zasięgnięcia dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 1. obowiązywania akcji promocyjnej oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków związanych z akcją promocyjną, tj. czas przedawnienia roszczeń lub zawiązań podatkowych związanych z jej organizacją,
 2. prowadzenia działań marketingowych (w tym badania opinii, działań analitycznych) oraz realizowania wewnętrznych celów administracyjnych przez administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody).

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe:

 1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
 2. na potrzeby marketingu bezpośredniego - możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
Czy chcesz zarejestrować się do Agriclubu?

Nagrody

Wybierz najlepszą nagrodę dla siebie
Zwrot gotówki na konto lub Punkty Agriclub

Zwrot gotówki na konto

Zakup większej ilości jednostek siewnych odmiany kukurydzy Syngenta SY Talisman to bardziej korzystny przelicznik i wyższa kwota zwrotu na Twoje konto.

Przelicznik:

1 j.s. SY Talisman = 20 zł zwrotu przy zakupie do 9 j.s. włącznie
lub
1 j.s. SY Talisman = 25 zł zwrotu przy zakupie od 10 do 15 j.s

Maksymalny premiowany zakup to 15 j.s.

Przykład
Kwota zwrotu przy zakupie do 9 j.s. włącznie:
9 j.s. SY Talisman x 20 zł = 180 zł zwrotu na konto

Przykład
Kwota zwrotu przy zakupie od 10 do 15 j.s.
10 j.s. SY Talisman x 25 zł = 250 zł zwrotu na konto

Punkty Agriclub

Punkty Agriclub są cenne, ponieważ można wymienić je na wartościowe nagrody! Wybór punktów Agriclub to dostęp do pełnego prezentów katalogu. Sam zdecyduj co otrzymasz!

Przelicznik:

1 j.s. SY Talisman = 660 pkt Agriclub przy zakupie do 9 j.s. włącznie
lub
1 j.s. SY Talisman = 825 pkt Agriclub przy zakupie od 10 do 15 j.s.

Maksymalny premiowany zakup to 15 j.s.

Przykład
Ilość punków Agriclub uzyskana przy zakupie do 9 j.s. włącznie:
9 j.s. SY Talisman x 660 pkt Agriclub = 5 940 pkt Agriclub

Przykład
kwota zwrotu przy zakupie od 10 do 15 j.s.
10 j.s. SY Talisman x 825 pkt Agriclub = 8 250 pkt Agriclub